Käyttöohjeet

1. Karttaliittymä

Pääkarttaikkunassa näytettävä kartta-aineisto vaihtuu automaattisesti kartan tarkastelutason eli mittakaavan mukaan. Kulloinkin kartalla esitettävä aineisto näkyy valittuna kartan vasemmalla puolella ”Näytettävä aineisto” -kohdassa. Aineistoksi voidaan myös valita tietty kartta-aineisto valitsemalla sitä vastaava valintapainike. Kartalla liikutaan käyttämällä kartan vasemmassa yläkulmassa olevia suuntanuolia.

Karttaa voidaan myös siirtää eli panoroida pitämällä hiiren vasenta nappia alaspainettuna ja liikuttaa hiirtä samanaikaisesti. Kartan mittakaavatasoa voi vaihtaa painamalla karttahallintatyökalun toimintolinkkejä,

= kartan lähentäminen eli zoom in

= kartan loitontaminen eli zoom out.

Käytettäessä rullahiirtä, voi hiiren rullaa käyttää kartan lähentämiseen ja loitontamiseen. Kartan mittakaavajana ja mittakaava näkyvät kartan vasemmassa alareunassa. Myös hiiren osoittimen koordinaatit näkyvät kartan alapuolella. Koordinaatistojärjestelmänä on WGS84, jossa N/Lat. tarkoittaa pohjoista leveyttä ja E/Lon. on itäistä pituutta asteina ilmaistuna. Paluu alkukarttanäkymään tapahtuu klikkaamalla ”Karjalan kartat” -logoa tai toimintolinkkiä,

= Paluu aloitusnäkymään.

Kartta-aineistojen historiallisen taustan vuoksi kaikki aineistot eivät ole täysin kattavia. Palvelin ilmoittaa paikoittain karttaikkunassa, ettei karttaa ole saatavilla tai alue näkyy kokonaan mustana tai valkoisena. Näitä aineistoja ei ole lainkaan tehty.

2. Indeksikartta

Indeksikartta on pieni Karjalan kartta pääkartan oikeassa alakulmassa oleva kartta. Indeksikartalle on merkitty pääkarttaikkunan kartan sijainti punareunaisella suorakaiteella. Voit osoittaa kohdan, jonka haluat näytettäväksi pääkarttaikkunassa raahaamalla suorakaiteen haluamaasi kohtaan. Indeksikartan voi tarvittaessa pienentää näkyvistä klikkaamalla indeksikartan - linkkiä.

3. Karttamerkkien selitykset

Historiallisten kartta-aineistojen alkuperäiset karttamerkkien selitykset eli legendat löytyvät omista tiedostoistaan (pdf):

4. Näytä tietoa kartasta

Valitsemalla valintaruutu ”Näytä tietoa kartasta”, esitetään kartan vasemmalla puolella (alaosassa) karttalehden valitusta kohdasta alueeseen liittyvää historiallisia lisätietoja. Toiminto toimii ainoastaan silloin kun Haku-välilehti on valittuna. Lisätiedoissa on lueteltu karttalehden nimi, karttalehden mittausvuosi sekä mittaajien ja kartan piirtäjien nimet. Huom.! Kaikista Karjalan alueen karttalehdistä ei ole saatavilla kyseisiä tietoja.

5. Haku paikannimellä

Kirjoita haettava paikannimi tekstikenttään. Voit antaa haettavan nimen kokonaisena tai vähintään kolme kirjainta sanan alusta. Hakua voi rajata nimistötyypin mukaan. Kartalla näkyvä alue voi myös toimia hakua rajaavana tekijänä, jolloin valitse ”Rajaa haku näkymän alueelle”.

Paikannimihaku pohjautuu Topografisen kartan 1:20 000 ja Pitäjänkartan 1:20 000 sisältämään nimistöön. Hakutulokset näytetään listassa ja ne muodostuvat seuraavasti,

paikannimi, karttalehden nimi, (T) topografinen kartta tai (P) pitäjänkartta, nimistötyyppi

Klikkaamalla listalla olevaa paikannimeä, kartta keskittyy ko. paikannimen läheisyyteen.

6. Tee linkki

Toiminnolla voit asettaa kartalle karttalinkin, jonka voit kopioida talteen ja lähettää sen sähköpostitse tai liittää linkiksi esim. omille kotisivuillesi.

Linkin tekeminen tapahtuu seuraavasti:

Kun luotua linkkiä käytetään, avautuu karttaikkuna teksteineen linkin osoittamaan näkymään. Taustalla on tällöin sama kartta-aineisto kuin mikä oli linkkiä luotaessa.

7. Koordinaatit

Koordinaatit-toiminnolla saadaan selville kartalta klikatun kohdan navigaattoreihin yhteensopivat (WGS84) -koordinaatit.

Kartta voidaan myös keskittää haluttuun koordinaattipisteeseen syöttämällä koordinaatit tekstiruutuihin. Koordinaatit tulee antaa muodossa,

aa.dddd

jossa ”aa” tarkoittaa asteita, ja ”ddddd” asteen desimaaliosia.

Tämän jälkeen klikataan ”Keskitä”-painiketta.

Sovellus tarkistaa annettujen koordinaattien muodon teknisen oikeellisuuden. Tarvittaessa lisätietoa koordinaatistoista ja niiden muunnoksista löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta kohdasta » Tietoa Maasta » Koordinaatit ja korkeusjärjestelmät

Huom.! Aineistosta johtuen koordinaatit saattavat osoittaa eri kartoilla eri pisteitä. Aineistosta saadut koordinaatit eivät ole täysin tarkkoja.